Voor kinderen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn of nog onvoldoende Nederlands spreken, is er de Internationale Schakelklas (ISK). Hier leren ze onder meer de Nederlandse taal en burgeren ze in. In onze regio wordt ISK-onderwijs gegeven vanuit een aantal lokalen in het gebouw van het voormalig Romboutscollege in Brunssum. Het aantal ISK-leerlingen is echter zo gegroeid, dat hier geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen. Een acuut en groot probleem. Hiervoor is een oplossing nodig, waarbij de voorkeur uitgaat naar een zelfstandige onderwijslocatie. Die is er niet van vandaag op morgen en dus is er een tussenoplossing nodig. ISK-onderwijs maakt deel uit van het Emmacollege in Heerlen van Stichting LVO en is daarmee zorgplicht van de gemeente Heerlen. Die heeft nu een voorlopige oplossing gevonden aan de Putgraaf 188.

Putgraaf 188 is het enige gebouw dat in eigendom is van de gemeente én groot genoeg is. Gezien het acute onderwijshuisvestingsprobleem biedt de Putgraaf het meeste perspectief voor de tijdelijke oplossing van zo’n 450-550 leerlingen. Tijdelijk, omdat de staat van het gebouw geen permanente schoollocatie toestaat. Ook is er geen geschikte buitenruimte voor buitenactiviteiten.

Hoge urgentie

In het voormalige Romboutscollege gebruikt de schakelklas een aantal lokalen en zijn er al noodlokalen geplaatst. Tevens wordt er lesgegeven vanuit andere locaties waaronder cultureel centrum de Brikke Oave. Wethouder onderwijs Jordy Clemens: “En dan staan er ook nog eens tientallen kinderen op de wachtlijst die géén onderwijs krijgen vanwege gebrek aan ruimte. Een onacceptabele zaak waar heel snel verandering in moet komen. Ieder kind heeft recht op onderwijs en daarmee een kans op een goede toekomst.”

Stabiele schoolomgeving

Het gaat om kinderen van onder meer arbeidsmigranten, statushouders, expats en vluchtelingen. Tim Vleugels, rector LVO: “De Internationale Schakelklas bestaat uit gemotiveerde en positief ingestelde leerlingen en moet kunnen beschikken over voldoende vierkante meters. Deze leerlingen zijn heel dankbaar dat ze naar school kunnen en voor hen is een rustige en stabiele schoolomgeving heel belangrijk. We zijn blij dat de gemeente Heerlen voorlopig een andere, veel ruimere locatie voor ons heeft gevonden.”

2025

Het gebouw moet eerst geschikt gemaakt worden voor onderwijs. Het streven is dat de ISK-leerlingen er vanaf het voorjaar van 2025 les krijgen. De leerlingen komen dan voornamelijk met de fiets en het openbaar vervoer naar de Putgraaf. 

Stadsbad

In juni 2021 nam de raad het besluit om het stadsbad aan Putgraaf 188 te realiseren. Inmiddels is er voor het zwembad al geruime tijd een nieuwe locatie in beeld: de leegstaande Franciscus van Assisikerk aan de Laanderstraat, een rijksmonument met een grote erfgoedwaarde voor Heerlen. Als de raad deze locatiewijziging omarmt, biedt dat letterlijk ruimte om de Internationale Schakelklas te kunnen faciliteren aan de Putgraaf.