De Sint-Franciscus van Assisikerk aan de Laanderstraat is dé voorkeurslocatie voor het stadsbad. Het rijksmonument is sterk verbonden met de geschiedenis van Heerlen. Door de kerk te transformeren tot stadsbad zorgt dit ervoor dat het iconische gebouw in goede staat blijft en zijn maatschappelijke waarde behouden blijft.

In Heerlen-Centrum komt een kwalitatief hoogstaand zwembad. Dat stadsbad is voorzien aan de Putgraaf 188: het gebouw dat een tijd lang diende als tijdelijk onderkomen voor ambtenaren gedurende de bouw van het nieuwe stadskantoor. Maar omdat Heerlen ook graag tegen de stroom inzwemt, wordt er nu gekeken naar een spannendere en unieke andere locatie. En dat is de leegstaande Sint-Franciscus van Assisikerk aan de Laanderstraat.

Veelbelovend

De haalbaarheid van deze gedroomde én gedurfde combinatie is onderzocht. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De omvang van het kerkgebouw is geschikt voor een zwembad. Ook verkeert het gebouw bouwkundig in een redelijk goede conditie Daarbij blijken de toegepaste materialen aan de hand van een eerste analyse geschikt voor een zwembadklimaat én blijkt het technisch mogelijk. En dat is goed nieuws: nu kan de haalbaarheidtoets verder aangevuld worden, zodat de raad hierover een besluit kan nemen. Mogelijk zwaaien de kerkdeuren dan medio 2026 open voor een eerste duik.

Wat vindt de buurt?

De mening van de buurt over deze unieke ontwikkeling is belangrijk en waardevol. Hebben we overal aan gedacht, en wat zijn voor de directe omgeving aandachtspunten? Daarom organiseerden we op dinsdag 6 februari 2024 een bijeenkomst voor de omgeving in het Raadhuis. De aanwezigen gingen in groepjes met elkaar in gesprek rondom een aantal thema’s. Alle uitkomsten worden nu bekeken. In een volgende bijeenkomst nemen we alle geïnteresseerden mee in het proces en koppelen we in ieder geval de resultaten van deze avond terug. Ook houden we de omgeving op de hoogte via een huis-aan-huisnieuwsbrief.

Bekijk dit item zeker even!

ZO-NWS nam een kijkje in de kerk en had daar een gesprek met pastoor Crasborn en Jordy Clemens. De pastoor vertelt onder meer dat hij graag de eerste duik neemt. Bekijk hier de video!