In afwachting op de nieuwe inrichting is het Raadhuisplein nu Park Romana. Het Raadhuisplein is onderdeel van het project ‘Openbare ruimte Romeins Kwartier’. Net zoals bij Park Romana wordt er bij de nieuwe inrichting meer groen toegevoegd en wordt het Romeinse verleden meer zichtbaar gemaakt.

Een terugblik

In november 2021 stelde het college het ontwerp van de openbare ruimte van het Raadhuisplein vast. Op dat moment was het nog niet mogelijk om met de realisatie van het Raadhuisplein aan de slag te gaan. Het Raadhuisplein functioneerde namelijk, langer dan gedacht, als bouwterrein voor de nieuwbouw van het stadskantoor en de renovatie van het raadhuis. Hiermee kregen we de kans om nogmaals goed naar het ontwerp van het Raadhuisplein te kijken en dat naast de ambities voor het centrum neer te leggen, waaronder het toevoegen van groen en water.

Pas in het voorjaar van 2023 werd het Raadhuisplein leeg opgeleverd. Ter voorbereiding op de definitieve herinrichting werd er nagedacht hoe we, in de tijdelijkheid een kwalitatieve, hoogwaardige en aantrekkelijke omgeving konden creëren. 

De experimentele oplossing was een tijdelijke oase van groen met levendigheid, ontmoeten, rigoureuze vergroening, frivoliteit, identiteit en kwaliteit in de vorm van Park Romana. De komst van het tijdelijk Park Romana heeft sindsdien veel positieve reacties gebracht. Het groene karakter en de ontmoetings- en verblijfswaarde van het plein spreekt de mensen aan. Deze ervaring nemen wij mee in de herijking van het nieuwe ontwerp van het Raadhuisplein.